#TRÍ TUỆ – TỪ KHÓA ĐỊNH HÌNH CON NGƯỜI GOBIG

“Trí tuệ” là một trong 6 giá trị cốt lõi mà Gobig theo đuổi để hoàn thiện mỗi cá nhân và toàn tập đoàn.


Với Gobig, “Trí tuệ gốc rễ của thành công trường tồn”


Quan điểm của Gobig :
– Không ngại khó, không ngại khổ để “ Tự rèn luyện, học tập và chia sẻ”
– Mỗi cá nhân trong tổ chức luôn tiên phong trong học tập để vượt ngưỡng, coi việc học là nền tảng cốt lõi của thành công; không ngại khó, không ngại khổ để tìm tòi kiến thức mới, tham gia mọi hoạt động của công ty và các khóa học để tự rèn luyện kỹ năng nâng cấp bản thân.
– Đề cao tinh thần dám nghĩ dám làm, khuyến khích tìm tòi, ứng dụng công nghệ mới vào quản lý, sản xuất, luôn chủ động cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm – dịch vụ.