TRÍ TUỆ GOBIG – HÀNH TRÌNH 100 NGÀY TRƯỞNG THÀNH

Vậy là chương trình Trí tuệ GOBIG đã đi được chặng đường 100 ngày.

Đó là những ngày GOBIGER  chăm chỉ chia sẻ từ khóa,

Là những buổi tăng cường  đào tạo cả về tư duy và kỹ năng,

Là những khóa học cá nhân, đội nhóm từ Việt Nam đến Singapore,

Là những nhóm cùng nhau đọc sách, cùng nhau vận động, cùng nhau áp dụng bộ từ khóa chuyển hóa doanh nghiệp…

Không khí rèn luyện và học tập len lỏi từ lãnh đạo đến nhân viên, sales sang marketing, từ vận đơn đến hành chính nhân sự, từ truyền thông đến tuyển dụng… Toàn tập đoàn chung một mục tiêu, một con đường và cùng chung sự cam kết đồng hành cùng nhau.

Trí tuệ Gobig – Hành trình 5 năm lập thân kiến quốc!