NGƯỜI VIẾT NÊN THÁNG 10…

Tháng 10 đã qua nhưng dư âm của những con người viêt nên tháng 10 Gobig vẫn còn nguyên vẹn. Tháng 12 tới, là những gương mặt mới, gương mặt của tháng 11.

Trước khi chào tháng cũ, cùng nhìn lại những hình ảnh đẹp nhất của những chiến binh tuyệt vời nhất, đã góp phần làm nên Gobig bùng nổ tháng 10 nhé!