HÀNH TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA GOBIG

Để đạt được bước phát triển đến như ngày hôm nay, GOBIG đã phải trải qua rất nhiều thử thách và khó khăn. Lúc mới hình thành, lượng nhân sự chỉ có 4 người, mọi người phải làm kiêm mọi thứ để cáng đáng công việc, lỗ nhiều hơn lời. Ấy thế mà mọi người vẫn không chùn bước, cùng nhau sát cánh đưa công ty đi lên.

Từ 4 nhân sự chủ chốt, GOBIG giờ đã lớn mạnh hơn rất nhiều. Không chỉ về chất, mà cả về lượng. Doanh thu công ty ngày càng cao, cơ sở vật chất ngày càng hiện đại, lượng nhân sự ngày càng gia tăng. Để đạt được nó thì các thành viên cũng như ban lãnh đạo công ty đã phải dồn tất cả trí lực  để cống hiến cho công ty, để mang công ty phát triển được đến như ngày hôm nay. Các GOBIGer hãy cùng nhau cống hiến và gây dựng một GOBIG lớn mạnh và có chỗ đứng trong nước cũng như thế giới nào!!!!!!!!!