GOBIG TALK 3: THIẾT LẬP VÀ CHINH PHỤC MỤC TIÊU!

Đã bao giờ bạn tự hỏi mục tiêu của mình trong ngày, trong tháng, hay thậm chí mục tiêu của cuộc đời mình là gì chưa?

Ở Gobig, từ “mục tiêu” là từ được nhắc đến rất nhiều. Mục tiêu ngày – mục tiêu tháng, mục tiêu cá nhân, mục tiêu đội nhóm… Đó cũng là một trong những lý do khiến con người Gobig kỷ luật và tuyệt vời đến thế, là lý do khiến Gobig có thể bùng nổ và đi xa như thế…

Vậy hãy xem họ nói gì về “Mục tiêu” nhé: