GOBIG CHÀO ĐÓN 2 NGƯỜI ANH EM

Trong những tháng cuối năm 2019, GOBIG đón chào thêm 2 người anh em Mỹ Đình và Hà Đông.

(Văn phòng Mỹ Đình)

(Văn phòng Hà Đông)

Để khắc phục khó khăn việc di chuyển và hỗ trợ anh em tập trung thời gian vào chiến đấu, Ban Lãnh đạo đã cùng anh em set up thêm 2 văn phòng tại 2 đầu Hà Nội. Ngoài ra, đây còn là yếu tố để thu hút những nhân tài và nguồn lực vô giá tại 2 nơi đắc địa.

Hãy gửi lời chào đến những người anh em nhé!