Giới thiệu chung về GOBIG

GoBig Group được thành lập vào ngày 10/10/2017 bởi những con người trẻ tuổi với những khát vọng lớn lao.

GoBig Group là tập đoàn số 1 về lĩnh vực sức khỏe: Tư vấn và chăm sóc khách hàng qua hệ thống Thương mại điện tử (TMĐT).

Gobig Group là nơi hội tụ những con người  mong muốn tạo ra sân chơi lớn cho cộng đồng Gobig. Đó chính là nền tảng để mỗi “Cư dân Gobig” trở thành chủ doanh nghiệp , tạo dựng sự nghiệp riêng bằng nỗ lực bản thân và sự đầu tư từ Gobig Group. 

Sứ mệnh

Nâng tầm sức khỏe vượt không gian thời gian.

Tầm nhìn

Trở thành tập đoàn dược phẩm số 1 Việt Nam!

Giá trị cốt lõi

Gobig xây dựng hệ thống 6 giá trị cốt lõi và định hướng cả tập đoàn cùng học tập và làm việc theo hệ giá trị này :

  1. Nghĩ lớn
  2. Đoàn kết
  3. Biết ơn
  4. Tập trung
  5. Integrity
  6. Trí tuệ

Tin tức sự kiện

Văn hóa nội bộ