#ĐOÀN KẾT : SỨC MẠNH CỦA GOBIG

Qua chương trình kêu gọi “Gieo hạt giống – góp yêu thương” và “Toàn dân Gobig chiến đấu” đã cho thấy sức mạnh ngầm vô biên tại Gobig : ĐOÀN KẾT!
Đoàn kết là sức mạnh – đoàn kết là vô địch – đoàn kết là chiến thắng!
Đó là lí do giải thích cho sự phủ sóng thương hiệu,sự phát triển thần tốc và toàn diện của toàn tập đoàn.