CẬP NHẬT : NHỮNG HÌNH ẢNH TẠI NẶM VẰM

Bạn đã bao giờ trải qua giây phút này chưa?
Chúng ta may mắn hơn các em, chúng ta được hái quả ngọt, chúng ta được yêu thương được đủ đầy!
Còn các em ấy, không có sự lựa chọn nơi sinh ra, chưa được may mắn và rất cần vòng tay sẻ chia!
Hưởng ứng lời kêu gọi “GIEO HẠT GIỐNG – GÓP YÊU THƯƠNG”, toàn thể anh em GOBIG sẽ cùng chung tay “gieo hạt” để chương trình của chúng ta có thể phủ rộng hơn, mang được nhiều yêu thương đến muôn nơi ❤️