CẢM HỨNG ĐI LÀM CỦA GOB-ERS LÀ…

Với GOBers chúng tôi, cảm hứng đến văn phòng không chỉ là yêu thích công việc, hài lòng lương thưởng và vui vẻ với đồng nghiệp, mà cảm hứng của chúng tôi còn là văn phòng xanh sạch đẹp.

 Xanh vì cây xanh được trang trí ở tất cả bàn làm việc.

Sạch vì chúng tôi dọn dẹp bàn làm việc thường xuyên và luôn giữ chỗ ngồi sạch sẽ.

Đẹp vì chúng tôi yêu , nên chúng tôi chăm chút và trang trí bằng nhiều loại hoa rực rỡ…

 

Tin tôi đi, khi bạn yêu, bạn sẽ làm nhiều điều cho nó! Cũng như chúng tôi, yêu văn phòng nên coi đó là cảm hứng!