BẬT MÍ “NHÂN TỐ GOBIG 2019” – P.cuối

Một bộ phận làm việc phục vụ toàn tập đoàn, không chỉ riêng một doanh nghiệp nào…

Một bộ phận đi sớm nhất về muộn nhất…

Một bộ phận thầm lặng, không trực tiếp chinh chiến hay tương tác với khách hàng, không có doanh số cũng không có thưởng thường xuyên…

Cùng gửi lời cảm ơn đến toàn bộ những chị em back-office – nơi chăm lo đời sống tinh thần cho toàn thể gia đình Gobig nhé <3

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, đang đứng và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: Ninh Nấu, đang cười, đang đứng, giày và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: Le Lananh, đang cười